Czy każdy farmaceuta to aptekarz?

4 maja 2020 r.

mgr Adrian Szewczyk

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Q&A Dlaczego warto studiować farmację?

5 maja 2020 r.

Martyna Dwojacka

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Pielęgniarstwo – Zawód przyszłości

6 maja 2020 r.

SKN Pielęgniarstwa Społecznego

Q&A Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

7 maja 2020 r.

Bartosz Pryba

Prezentacja kierunku zdrowie środowiskowe

8 maja 2020 r.

dr inż. Maciej Tankiewicz

Serce i maszyny

11 maja 2020 r.

Maciej Duda

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK w Gdańsku, koordynator Poltransplantu

Evidence based medicine

12 maja 2020 r.

Piotr Spychalski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Pokaz chirurgiczny

13 maja 2020 r.

SKN Chirurgii

Q&A Dlaczego warto studiować na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym?

14 maja 2020 r.

Magdalena Antoszewska

studentka kierunku lekarskiego (VI rok)

Natalia Kempa

studentka kierunku lekarsko-dentystycznego (II rok)

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie w GUMed

15 maja 2020 r.

Dział Rekrutacji GUMed

Psychologia zdrowia

18 maja 2020 r.

dr hab. Magdalena Błażek

Katedra Psychologii

Wydarzenie odbędzie się na Facebooku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Możliwości wjazdów na praktyki kliniczne w trakcie studiów

19 maja 2020 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA

Pokaz Koła Naukowego Fizjoterapii i Q&A Dlaczego warto studiować fizjoterapię?

20 maja 2020 r.

Kacper Ławicki

SKN Fizjoterapii

Q&A Dlaczego warto studiować medycynę?

21 maja 2020 r.

IFMSA

Nicole Geryk

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA

Rekrutacja na studia I stopnia w GUMed

22 maja 2020 r.

Dział Rekrutacji GUMed

Publicznie o zdrowiu

25 maja 2020 r.

Kinga Grzonkowska

studentka I roku II stopnia kier. zdrowie

Monika Serkowska

studentka I roku II stopnia kier. zdrowie

Od konferencji naukowych, akcji społecznych po tatuaż – SKN Dermatologii

26 maja 2020 r.

Patrycja Rogowska

opiekun SKN Dermatologii

Karolina Wrzosek-Dobrzyniecka

SKN Dermatologii

Jak uzyskać 200 punktów w procesie rekrutacji?

27 maja 2020 r.

Natalia Kempa

Centrum Transferu Technologii GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny jako EIT Health Hub

21 maja 2020 r.

dr n. med. Martyna Wesserling

Centrum Transferu Technologii

Joanna Przybytek-Kobierna

Centrum Transferu Technologii

Rekrutacja na studia II stopnia w GUMed

29 maja 2020 r.

Dział Rekrutacji GUMed

Wydarzenie odbędzie się na Facebooku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator

Sekcja Promocji GUMed